การประเมินครูผู้ช่วย

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ได้ดำเนินการ

ประเมิน         นางสาวระพีพรรณ  ยอดจันทร์ ครูผู้ช่วย เอกภาษาต่างประเทศ และ

นางสาวหทัยชนก  หวังจิต ครูผู้ช่วย เอก เคมี เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

762019 ๑๙๐๖๐๗ 0036762019 ๑๙๐๖๐๗ 0002762019 ๑๙๐๖๐๗ 0046762019 ๑๙๐๖๐๗ 0016ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม